Teaching at MFF UK

English version
U.S. flag
 • Link to the Faculty Database

 • Programming in IDL - Data Processing and Visualisation (NEVF135) (winter semester, detail)
 • Programming in IDL - Data Processing and Visualisation (NOFY086) (winter semester, detail)
 • Programming for Physicists (NOFY056) (winter semester, detail)
 • Space Plasma (NEVF145) (summer semester, detail)
 • Selected Topics From Space Plasmas (NEVF537) (summer semester, detail)
 • Practical Course in Physics III for General Physics majors (NOFY028) (summer semester, detail)
Česká verze
Czech flag
 • Odkaz do fakultní databáze

 • Programování v IDL - zpracování a vizualizace dat (NEVF135) (zimní semestr, detail)
 • Programování v IDL - zpracování a vizualizace dat (NOFY086) (zimní semestr, detail)
 • Programování pro fyziky (NOFY056) (zimní semestr, detail)
 • Plazma v kosmickém prostoru (NEVF145) (letní semestr, detail)
 • Vybrané kapitoly z plazmatu v kosmickém prostředí (NEVF537) (letní semestr, detail)
 • Fyzikální praktikum III pro obor Obecná fyzika (NOFY028) (letní semestr, detail)


Last update on 27 April 2022 my e-mail address as a .gif image
TOPlist